Kako si pomagati, da bodo cilji lažje dosegljivi …

Po metodi SMART. “Preverite, ali je vaš cilj S kot Specifičen (ne sme biti nedoločen); M kot Merljiv (natančno opredeljen); A kot Absolutno sprejemljiv (določen tako, da se lahko uresniči, razdelan na vrsto dosegljivih ciljev, ne sme biti ‘nedosegljiva zvezda’); R kot Realen (da ohranite dobro motivacijo, mora biti va cilj skladen z vami in … More Kako si pomagati, da bodo cilji lažje dosegljivi …